Düşündüren Sözler - 23

1-ulusları yöneten insanların çogunda agır basan özellik, ne yazık ki, düzenbazlık, kötü niyet ve ikiyüzlülüktür.

( II.FREDERİCH )

2-başkaldırma ezilen halkların son çıkar yoludur. başka bir kurtuluş yolu kalmayınca başkaldırma kutsal bir ödevdir.

( CONDORCET )

3-çamur atmaktan korkan devlet adamı olamaz.

( DANTON )

4-zorbalık özgürlükten kuşkulanır ve belirtilerinden ürker, insanların kafasını öylesine bozar ki,insanlar zorbalıga tapar hale gelir.

( ROBESPIERRE )

5-devrimler, silahlardan çok yasaların patlamasıdır.

( SAİNT-JUST )

6-özgürlügün iyi bir tanımını yapamadık.bana öyle geliyor ki, insan dogal halden toplum haline geçerken bagımsızlıgını yitirme pahasına güvenlik elde eder: öyleyse,özgürlük,bagımsızlıkla güven arasında bir sözleşmedir.

( RİVAROL )

7-düzeni korumak sanatı,sık sık ceza vermemek için agır ceza vermektir.

( NAPOLEON )

8-bütün insanlar eşit,dolaysıyla birbirinden bagımsız olarak dogarlar. hiç kimse dünyaya gelirken, buyurma hakkını beraberinde getirmez. eger herkes doguştan bir başkasına boyun egmek zorunda olsaydı, davranışlarında ne bir ahlak özgürlügü, nede seçme hakkı olurdu, dolaysıyla suç ve erdemde kalmazdı. çünkü erdem kötü ile iyi arasında özgürce bir seçim yapmaya baglıdır.

( LAMENNAIS )

9-dürüst bir insanı,beslemedigi bir düşünceden ötürü ezmeyin! ezerseniz,o düşünceyi ona vermiş olursunuz.

( ROYER COLLARD )

10-ben bir köle olmak istemedigim gibi, bir efendide olmak istemem.işte benim demokrasi anlayışım budur. bunun dışında herşey, ne kadar az degişik olursa olsun, demokrasi degildir.

( A.LINCOLN )

abone ol

Abone olun güncellemeler posta kutunuza gelsin:

Google takip

  © Felsefeye giriş bu bir felsefe blogudur by düşündüren sözler 2007

Back to TOP