Etienne Balibar - Spinoza ve Siyaset

%10
Spinoza ve Siyaset

Spinoza ve Siyaset

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Ekim 2010
174 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056325
Çeviren : Sanem Soyarslan
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Étienne Balibar,1980'li yılların başlarında öğrencilerine verdiği derslerden hareketle yazdığı bu kitapta Spinoza felsefesinin yakın bir okumasını yaparak, 'antropolojik sorun ve siyasi sorun' arasındaki ilişkiselliği Spinozacı felsefe sisteminin özgünlüğünde ortaya koyuyor. Matheron, Deleuze ve Althusser'in açtığı yoldan Marx'tan öğrenilenlerle Freud'tan öğrenilenler arasındaki uçurum üzerine köprüler kurma? imknına dair bir çabanın ürünü olan Spinoza ve Siyaset, burjuva özlü bir siyaset anlaşıyışının reddi olarak, ontolojiyi içeren bir politik felsefenin, Spinoza sisteminin damarlarında gezdiğini ispatlıyor. ? Beni yazmaya iten sebepleri açıklayacağım. Bu sebeplerin ilki dinin, doğal ve insani güçlerin çıldırtıcı korkusu ve kiliselerin çıkarcı dogmatizmi nedeniyle batıl itikada dönüşerek bozulmasıdır. Açık ya da gizli savaş ile kitlelerin tutkularının iktidar sahipleri tarafından yönlendirilmesi bundan kaynaklanır. Spinoza felsefe yapma conatus'unu (çabasını) böyle açıklar. Ve bu çaba onun yönetilen kitlelerin pasifliğini reddedip, üretken ve kurucu bir iktidarın politik bedeni olan çokluğa götürür. Onun, siyaseti bireysel taleplere indirgeyen başta Hobbes ve Rousseau olmak üzere 'toplumsal sözleşmeciler'le kendi arasına koyduğu mesafe buradan gelir. Spinoza kendi döneminin diliyle, on yedinci yüzyıldaki siyaset düzleminin ve iktidar ilişkilerinin içinden yazdı. Eğer gelecek tahakkümcü iktidarların değil özgürlüğün gücünün geleceği olacaksa, on yedinci yüzyıldaki bu bilge adamın söyleyeceği çok şey var.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Mark Poster - Foucault, Marksizm ve Tarih

%10
Foucault, Marksizm ve Tarih

Foucault, Marksizm ve Tarih

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Nisan 2008
171 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056219
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Foucault, Marksizm ve Tarih, Foucault'nun toplumsal teori ve tarih çalışmalarını Batı Marksizmi geleneğinin içinden çıkan, ancak bu geleneğe eleştirel bir alternatif sunan yeni bir açılım olarak ele alan bir incelemedir. Batı Marksizmi, I. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren klasik Marksizmin içine düştüğü tıkanıklığa bir yanıt arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Foucault'nun özellikle Hapishanenin Doğuşu ve Cinselliğin Tarihi kitaplarında somutlaşan eleştirel toplumsal teorisi, Mayıs 1968'le birlikte çok yönlü bir şekilde açığa çıkan yeni toplumsal oluşum karşısında Batı Marksizminin açmazlarına bir yanıt üretebilmenin arayışı olarak ele alınır. Bu anlamda, Foucault'nun tarih yazımında, öznenin kuruculuğuna ve merkeziliğine dayanan felsefelere karşıt olarak, özneyi kuran iktidar ilişkilerinin süreksiz ve farklılaşan etkileşimlerini merkeze alması, Batı Marksizminin teorik pozisyonlarına karşı köklü bir eleştiriyi beraberinde getirmiştir. Ancak değişen toplumsal koşulların çözümlenmesi ve bunlara karşı mücadele olanaklarının araştırılmasında iktidar ilişkilerine eleştirel bakış açısı, Foucault ve Batı Marksizmi arasındaki temel süreklilik olarak sunulur. Bu yönüyle, Foucault, Marksizm ve Tarih, Foucault'nun tarih çalışmalarını eleştirel teoriye yaptığı katkılar üzerinden bir güncelleştirme denemesidir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Giorgio Agamben - İstisna Hali

%10
İstisna Hali

İstisna Hali

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Mart 2006
113 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: -226025
Çeviren : Kemal Atakay
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Siyaset, en iyi durumda - salt hukukla müzakere etme gücüne indirgenmediğinde - kendini kurucu güç (yani, hukuku kuran şiddet) olarak algılama suretiyle hukukla kirlendiği için sürekli bir gerilemeye uğramıştır. Oysa aslında siyaset, şiddet ve hukuk arasındaki bağı kesen eylemdir yalnızca.

- Giorgio Agamben

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Gilles Deleuze - Bergsonculuk

%10
Bergsonculuk

Bergsonculuk

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Mart 2006
146 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056288
Çeviren : Hakan Yücefer
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Deleuze'ün felsefi gelişimi içersinde Bergson okuması çok temel bir yer teşkil eder. Deleuze metafizik geleneğindeki radikal biçimde farklı bir kök üzerine kurmuştur kendi felsefi-politik sisemini: "Devlet felsefesi"ne karşı minör bir felsefe. Onun olumlama ve fark ontolojisi, Spinoza'dan etkilendiği ölçüde Bergson'dan da etkilenmiştir. Deleuze, varlığın etkinliğine, ifadesine ve salt olumluluğuna dayanan radikal ontolojisini Spinoza üzerinden kurarken önce Bergson'a uğrar ve burada Hegelci olumsuzlamaya karşı güçlü bir temel bulur kendine.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Antonio Negri - Yaban Kuraldışılık Spinoza Metafiziği ve Siyasetin Gücü

%10
Yaban Kuraldışılık Spinoza Metafiziği ve
Siyasetin Gücü

Yaban Kuraldışılık Spinoza Metafiziği ve Siyasetin Gücü

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Ağustos 2005
376 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056004
Çeviren : Eylem Canaslan
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Antonio Negri ve Michael Hardt'ın İmparatorluk kitabı, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, siyasi ve akademik çevrelerde belli tartışmalara yol açtı. Negri ve Hardt bu kitapta temel olarak kapitalist iktidar işleyişinin yeni bir egemenlik biçimine girdiğini ve bu yeni egemenlik biçimini çözümlemede var olan ulus-devlet ve klasik emperyalizm perspektiflerinin yeterli olmayacağını iddia etmektedirler. İmparatorluk ise, kapitalizmin kuruluş içerisinde olan bu yeni küresel iktidar işleyişine verilen addır.

Negri ve Hardt isimleri İmparatorluk kitabıyla adeta özdeşleşmiş olmasına rağmen, imparatorluk çözümlemesinin arkasındaki politik felsefe ve metodoloji şimdiye dek pek vurgulanmamış ve yapılan tartışmalar, imparatorluk çözümlemesini emperyalizm ve yeni emperyalizm teorileriyle çarpıştırma boyutunda kalmıştır. İmparatorluk çözümlemesinin yanı sıra Negri ve Hardt'ın çalışmaları, Hegelci Maksizmle yüzleşme ve hesaplaşma çabaları ve iktidarın işleyişi ve yapılanması üzerine yapılan incelemeler içerisinde önemli bir adrestir. Fakat şu belirtilmelidir ki Negri, 1980 yılında hapishanede tamamladığı Yaban Kuraldışılık'ta bize tahakkümcü iktidarın doğasına dair bir inceleme sunmaz. Bunun yerine gücün politik kuruculuğu üzerine yoğunlaşır ve tahakkümcü iktidarı, kendini kurarken yıkacak olan ilişkiselliğin peşine düşer. Kolektif bir özgürleşme pratiği içerisinden kurulacak bir toplumsal örgütlenmenin ontolojisi nedir? Tahakküm ilişkileri dışında bir iktidar kavramsallaştırması mümkün müdür? Bu tözel sorular, özne olarak kurulan ve tahakkümcü iktidarın taşıyıcısı olan nesneye değil, etkin kurucu gücüyle öznelliğin yaratıcısı olan varlığa dair bir sorudur. Ve Negri bu tözün izini Spinoza'nın politik felsefesi içerisinde sürer.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Cengiz Baysoy - Marx ve Komünalist Otonomi

%10
Marx ve Komünalist Otonomi

Marx ve Komünalist Otonomi

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Eylül 2007
330 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056103
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Kapitalist egemenliğin yeniden kuruluşuna karşı yeni bir devrimci hareketin karşıdan kuruluşu gerekiyor. Bütün ezberler bozulacak. Politik felsefe, politik teori, politik pratik ve örgütlenme konularındaki ezberler çözülecek; bu bir durum olarak görülüyor. Marx ve Komünalist Otonomi işte böyle bir sürecin bedenleşmesidir. Otonom dergisinin çeşitli sayılarında yayımlanmış olan bu yazılar, salt bir derlemenin ötesinde, kolektif bir devinimin yansıması olan öznelliklerimizin de bir ürünüdür. Sermayenin postmodernleştiği bir dönemde komünist olmaktaki ısrarımız, ne aşkın bir inancın sürdürülmesi ne de arkaik bir söylemin tutulmasıdır. Bu bağlamda, Marx ve Komünalist Otonomi içinden geçtiğimiz bir dönemin ifadesi olduğu kadar geleceğimizin de habercisidir...

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Judith Revel - Michel Foucault - Güncelliğin Bir Onotomisi

%10
Michel Foucault - Güncelliğin Bir Onotomisi

Michel Foucault - Güncelliğin Bir Onotomisi

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Eylül 2008
186 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056080
Çeviren : Kemal Atakay
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Çağdaş Fransız felsefesi ve Foucault üzerine uzmanlaşan Judith Revel'in Michel Foucault: Güncelliğin Bir Ontolojisi adlı çalışması Foucault'nun düşüncesini bir yandan kendi güzergâhı içinde değişimleri ve süreklilikleri ile birlikte dönemselleştirirken, öte yandan da düşünürün ele aldığı akıl/akıldışılık, bilgi/iktidar, öznellik/özneleşme gibi sorunsalları dönemin Deleuze ve Derrida gibi diğer çağdaş Fransız düşünürleri ile ilişkilendirerek değerlendirir. İtalyanca aslından deneyimli çevirmen Kemal Atakay tarafından dilimize kazandırılan bu çalışma, Foucault düşüncesini (ve bir bütün olarak yaşamı) anlamada ve anlamlandırmada yeni bir kapı aralayacaktır...

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Jacques Derrida - Önemsizin Arkeolojisi

%10
Önemsizin Arkeolojisi

Önemsizin Arkeolojisi

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Aralık 2007
136 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056530
Çeviren : Mukadder Erkan
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Önemsizin Arkeolojisi, Platon’dan Hegel’e Batı düşüncesine egemen olduğunu düşündüğü metafiziği anlamamızda büyük önem taşıyan, özgün, tarihsel açıdan bilgili ve etkileyici bir düşünür tarafından yazılmış görkemli bir eserdir.

Fransız philosophe Condillac, 1746’da, fikirleri bilgi olarak örgütleme ve geçerli kılma tarzımızı belirleme konusunda dönemindeki pek çok çabadan biri olan İnsan Bilgisinin Kaynağı Üzerine Deneme’sini yayımladı. Dili, özellikle yazılı dili incelerken, yalnızca peşinde olduğu ciddiliği değil, ağırbaşlı felsefe etkinliği ile ilişkisine bir şekilde değinilmesi gereken çok miktarda önemsizliği de buldu. Zihin tam olarak dünyayı yansıtıyorsa ve dil de zihni yansıtıyorsa, neden bu kadar çok hata ve anlamsızlık var? Çarpıtmalar nereden kaynaklanıyor? Bunlara nasıl çare bulunabilir?

Önemsizin Arkeolojisi’nde Derrida, o zamandan beri epistemolojiyi ve dilbilimsel felsefeyi tıkayan pek çok meseleyi "bilinçli ya da bilinçsiz" nasıl öngördüğünü göstererek Condillac’ın girişimini yeniden ele geçiriyor. Yapıbozumun güçlü bir analitik metot olduğundan şüphelenen varsa, bu kitabı okusun.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

Jacques Derrida - Nietzschelerin Şöleni

%10
Nietzschelerin Şöleni

Nietzschelerin Şöleni

Yayınevinin tüm kitapları %10 indirimli
Basım Tarihi: Eylül 2008
250 Sayfa
Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756056196
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ : 2 GÜN


AÇIKLAMA :

Nietzschelerin Şöleni, Derrida'nın Nietzsche okumalarından ve R. Beardsworth'la bir söyleşisinden oluşan özgün bir derleme kitaptır. Derrida, adeta katışıksız bir okurdur bu derlemede; bize felsefeyi bir okuma/yeniden-okuma etkinliği olarak, yazıyı bir yeniden-yazma etkinliği olarak görmeye zorlayan bir okur. Bunu da, hem okumanın hem de yazmanın sınırlarını zorlayarak yapar. Derrida, Nietzsche?den kendi yapıbozumcu öncüllerinden biri olarak söz eder. Nietzsche, Derridacı metinde, Derrida'nın Batı metafiziğinin merkezine yerleştirdiği bütün mevcudiyetin nostaljik özlemine bir alternatif olarak ortaya çıkar. Ali Utku ve Mukadder Erkan'ın uzun soluklu ve Derrida'nın Nietzsche okuması seyrinde bize eşlik eden sunuşuyla birlikte bir araya getirilen bu metinler, gerçek bir okuma, bir yeniden-okuma şölenidir.

"..Muhtemelen ismini 'isimlerini' ve biyografilerini tehlikeye atarken tek başınaydı ve bu yüzden bunun yol açtığı risklerin çoğunu göze alıyordu: 'Kendisi' için, 'onlar' için, kendi yaşamları, kendi isimleri ve onların geleceği için ve özellikle imzalanmak üzere bıraktığı şeyin politik geleceği için. Bu metinler okunurken, bütün bunları hesaba katmaktan nasıl uzak durulur? Bu metinler, ancak bunlar hesaba katılarak okunur."

-Jacques Derrida-

Ayrıntılı bilgi için tıklayın !

facebook

twitter

İzleyiciler

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © Felsefeye giriş bu bir felsefe blogudur by düşündüren sözler 2007

    Back to TOP