FİLOZOFLARDAN KISA METİNLER

Yüreklilik

-JEAN JAURES

Özellikle, bize yüreklilikleri azalttığımız ve güçsüzleştirdiğimiz suçlaması yapılmasın.İnsanlık,eğer yürekliliğini kanıtlamak için sınırsızca öldürmeye mahkum olmuşsa lanetlenmiştir. Bugün yüreklilik, diğerleri üzerine her zaman patlamasından övünülen korkunç ama uyutucu olan savaşın karanlık bulutunu dünya üzerinde tutmak değildir.

Yüreklilik, aklın çözebileceği çatışmaların çözümünü gücün ellerine bırakmak değildir; çünkü yüreklilik insanın yücelmesidir. Hepiniz için yüreklilik, her saatin yürekliliği, yaşamın saçıp savurduğu fiziksel ve ahlaksal her düzeydeki denemeleri eğilip bükülmeden yüklenmektir. Yüreklilik, istenci duyguların ve güçlerin rasüantısallığına bırakmamaktır; kaçınılmaz bezginliklerde çalışma ve eylem alışkanlığını korumaktır. Bizi her taraftan sarsan yaşamın sonsuz karışıklığında yüreklilik bir meslek seçmek ve ne olursa olsun onu iyi yapmaktır; titiz veya monoton ayrıntıdan yılmamaktır; olabildiği kadar eksiksiz bir teknisyen haline gelebilmektir; yararlı eylemin koşulu olan çalışmanın uzmanlaşması yasasını kabul etmek ve anlamaktır ve bununla birlikte bakışında ve zihninde geniş dünyaya doğru bazı kaçışlara ve daha geniş perspektiflere yer ayırmaktır.

Yüreklilik, ister bir pratisyen, ister bir filozof, meslek ne olursa olsun bir bütün olmaktır. Yüreklilik, kendi öz yaşamını anlamaktır, onu belirlemektir, onu derinleştirmektir, onu kurmaktır ve bununla birlikte onu genel yaşamla uyumlu hale getirmektir. Yüreklilik, hiçbir ipin kopmaması için iplik veya dokuma makinasını gözetmektir ve bununla birlikte, içinde makinanın özgür işçilerin ortak hizmetçisi olduğu daha engin ve daha kardeşçe bir sosyal düzeni hazırlamaktır. Yaşamın bilime ve sanata dayattığı yeni koşullan kabul etmektir, olayların ve aynntılann hemen hemen sonsuz karmaşıklığını benimsemek ve keşfetmektir ve bununla birlikte bu korkunç ve kanşık gerçeği genel fikirlerle aydınlatmaktır, düzenlemektir ve onu biçimlerin ve ritmlcrin kutsal güzelliği ile yükseltmektir.

Yüreklilik, kendi hatalarına egemen olmaktır, onlardan acı çekmektir ama onların altında ezilmemektir ve yoluna devam etmektir. Yüreklilik yaşamı sevmektir ve ölüme dingin bir bakışla bakmaktır, ideale koşmak ve gerçeği anlamaktır; harekete geçmek ve evrenin çabamıza hangi ödülü ayırdığını veya bir ödül ayırıp ayırmadığını bilmeden büyük amaçlara kendini adamaktır. Yüreklilik, gerçeği aramak ve onu söylemektir; geçici olarak muzaffer olan yalanın yasasına boyun eğmemektir ve ruhumuzu, dudağımızı ve ellerimizi, aptal alkışların ve fanatik yuhalann yansıması yapmamaktır.

abone ol

Abone olun güncellemeler posta kutunuza gelsin:

Google takip

  © Felsefeye giriş bu bir felsefe blogudur by düşündüren sözler 2007

Back to TOP