Başkaldıran İnsan - Bölüm-2

1-gerçek başkaldırı,degerler yaratmada başarılı oldugu zaman başarılı ve anlamlıdır.

2-başkaldırı ya herşeyi ister yada hiçbir şeyi.

3-dünyanın bütün bilimleri çocukların gözyaşlarına degmez.

4-ayaklanma tüm rahatlıkları yadsıyan bir çiledir.

5-ayaklanan insan ancak bencillikleri kendi bencilligi ile birleştigi ölçüde yada birleştigi sürece uyacaktır öteki insanlara.

6-ister yükselsin ister alçalsın başkaldıran adam gerçek varlıgının tanınması için ayaklanmış olmakla birlikte her iki durumda da oldugundan başka olmak ister.

7-yaşam,üstü kapanmamış bir yaradır.

8-kendine ve insana yapılmış adaletsizlige başkaldırır kişi.

9-tarihi,bireylerin alçaklıgının koşullandırdıgı yasalar yönetir.

10-devrim,daha varolmayan insanı sevmek demektir.


--------------


1-başkaldıran insan yaşamı degil,yaşamın nedenlerini ister.ölümün getirdigi sonucu yadsır.

2-hiçbir şey dogrulanmamışsa,ölen anlamdan yoksundur.

3-ölüme karşı savaşmak,yaşamın anlamını istemek,kural ve birlik için çarpışmak anlamına gelir.

4-başkaldırı körde olsa bir çiledir.

5-başkaldıran insan kutsala saldırıda bulunsa bile,bunu yeni bir tanrı umuduyla yapar.

6-başkaldırının kendisi degildir soylu olan,istegidir,elde ettigi daha igrenç bile olsa.

7-bir ilkeyi başarıya ulaştırmak için bir başka ilkeyi yıkmak gerekir.

8-her ahlaki bozukluk aynı zamanda siyasal bir bozulmadır,her siyasal bozulmada aynı zamanda bir ahlaki bozulmadır.

9-ahlak sadece biçimsel olunca ve belli bir içerikten uzak durunca,kemirir insanı.


----------------


1-hükümet degişikligine başvurulmadan yapılan bir mülk yönetimi degişikligi devrim degil düzeltmedir.

2-başvurdugu yollar ister kanlı,ister barışçıl olsun aynı zamanda politik olarakta belirmeyen ekonomik devrim yoktur.

3-başkaldırı,yanlızca bireysel deneyimden düşünceye götüren devinimler,devrim ise tarihsel deneyime düşüncenin girişidir.

4-bir başkaldırı hareketinin tarihi her zaman için bir daha dönmemesiye olaylara baglanmanın bir ögretide,bir neden gerektirmeyen,karanlık bir karşı gelmenin tarihidir.

5-devrim,bir eylemi düşünceye göre biçimlendirme,dünyayı kuramsal bir çerçeveye uydurma çabasıdır.

6-başkaldırı insanları öldürür,devrimse hem insanları hem ilkeleri yokeder.

7-devrim ne denli genişsse,varsaydıgı savaş payıda o denli büyüktür.

8-1789'da çıkan toplum,Avrupa için dövüşmek ister;1917'de dogan devrim de dünya egemenligi için dögüşür.tümcü devrim dünya egemenligini ister sonunda.

9-kural erdemdir ve halktan geliyorsa anlamlıdır;halk gevşeyince kural bulanıklaşır,baskı büyür.

10-erdem bile kargaşa zamanlarında cinayetle birleşir.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP