FİLOZOFLARDAN KISA METİNLER - 3

Özgürlük Ve Eşitlik
- HAROLD J. LASKI 

 Eşitsizlik üzerine kurulu bir toplum zorunlu olarak özgürlüğü yadsımaya ve bunun sonucu çatışmaları kışkırtmaya kadar varır. Bu tür bir toplumun degerleri o kadar bozulmuş ve bu bozukluğu yüceltmek için o kadar donanmıştır ki gerçekleri göremez hale gelir... [Burada yazar örnek olarak XIV. Louis Fransa'sını göstermektedir.] Zihinsel alışkanlıkları, Hobbes'u toplumsal çatışmaların tek ilacını despotizmde görmeye iten bu korkutucu çekingenliğe benzemektedir. Akıldan korkarlar çünkü bu akıl destekledikleri ayrıcalıklar konusunda bir soruşturmaya ve bu ayrıcalıkların dayandığı ünvanlann geçersizliğine yolaçmaktadır. Ayrıcalıklardan korkarlar, çünkü onlarda düzenlemelerinin güçsüzlüğünün bir kabulünü görürler. Kuşkucu kafaları kışkırtıcı olarak değerlendirirler ve eğer sertliğin etkinliğini tartışma konusu yaparlarsa, dostlarını bile onlara düşen bağlılığa ihanet ettikleri için suçlarlar. İnsanların devleti ancak avantajlarına tam olarak katıldıkları duygusunda oldukları zaman ulusun delege edilmiş bilinci olarak tanımalannı anlayamazlar. Başkalannın acılarını küçümserler çünkü bu acıların deneyimine sahip değillerdir ve kendilerine güvenmek için kendi erdemlerini abartırlar. Tarihi çarpıtırlar ve bunun vatanseverlik olduğunu söylerler; haklı istekleri bastırırlar ve düzeni ve yasayı koruduklarını söylerler.... Adaletin hüküm sürmediği toplum dengesizleşmiştir.

1 Yorum

14 Ocak 2021 22:03  

Bir tane yazım yanlışı olmayan yazı yok sitede. Hiçbir şey anlamıyorum.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP