FİLOZOFLARDAN KISA METİNLER - Bölüm 4

Artık-Değer

- KARL MARX

Çalışma gücünün değeri, sürdürülebilmesine veya üretimine gerekli çalışma miktarı ile belirlenir ama bu çalışma gücünün kullanımı yalnızca işçinin fiziksel gücü ve etkin enerjisiyle sınırlıdır. Bir atın gereksindiği yiyecek İle süvarisini....


Teknik Gelişme ve İnsansal Değerler

- GEORGES FRİEDMANN

Fabrikalarda buharlı makinalann yayılımı ile birlikte tam bir gelişim içindeki teknikler, ikinci sanayi devriminden beri (yani aşağı yukarı Kari Marx'ın ölümünden beri), başdöndürücü bir ritmle çoğalmışlar, karmaşıklaşmışlar, güçlenmişlerdir. Yüzyılımızın başlarında, niceliksel değişimler....


İktidarın Tehlikeleri

- ALAIN

Her iktidarın sürekli kendini korumayı, kendini doğrulamayı ve yayılmayı düşündüğünü ve bu yönetme tutkusunun kuşkusuz tüm insansal kötülüklerin kaynağı olduğunu öğrendim. Köle iktidar nedeniyle kötü olmuyor....


Özgürlük Ve Eşitlik

- HAROLD J. LASKI

Eşitsizlik üzerine kurulu bir toplum zorunlu olarak özgürlüğü yadsımaya ve bunun sonucu çatışmalan kışkırtmaya kadar varır. Bu tür bir toplumun degerleri o kadar bozulmuş, ve bu bozukluğu yüceltmek için o kadar donanmıştır ki....


Toplumsal Sözleşme

- D0MIMQUE PARODİ

Bir ulus, her doğal gerçek gibi, kuşkusuz zamanla birbirlerine az veya çok uyum sağlamış ve dış koşullara kendilerini uydurmuş ve böylece iyi veya kötü belirli bir sağlamlık ve belirli bir denge kazanmış kısmen rastlantısal ve düzensiz....


Demokrasi

- CHARLES RENOUVIER

Yönetilen insanlar tüm branşlarda doğrudan veya dolaylı olarak yönetime katıldıkları zaman bu yönetim demokratiktir ve eğer üç güce (yasama, yürütme ve yargı) yayılan katılımları sadece fiziksel olarak doğrudan olamayacakları zaman dolaylı olurlarsa bu yönetim tam demokratiktir. Kadınları dışarıda tutmamak için....


Demokrasi Hakkında İki Görüş

- JOHN SOMERVİLLE

Demokrasinin Batı geleneği ve Sovyet görüşü arasındaki çelişkisi şu iki noktaya toplanıyor; alan ve yöntemler. Kısaca bu çelişki şöyle ianımlanabilir: alana gelince, Batı'nın demokratik geleneği herşeyden önce politik haklarla ilgilenmekte buna karşın....


Devlet ve Demokrasi

- JACQÜES MARİTAİN

Fransız Devrimi, kendi içinde bir bütün olarak ele alınan devlet kavramını korumuştur ama bu kavramı, kraldan, yanlışlıkla politik kitle ile özdeşleştirilen ulusa geçirmiştir; bu şekilde ulus, politik kitle ve devlet aynılaşmışlardır. Ve egemenlik kavramı da (doğal veya doğuştan ve aşkın üst bir güçle....

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP