DEMOKRİTOS'DAN SEÇMELER (M.Ö. 460-370)

Seçmeler-1

1-Hekimlik bedenin kötülüklerini, bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.

2-Cinsel edim kısa süren bir inmedir:cinsel edimde insan, insan olmaktan çıkar, insan olmaktan uzaklaşır, insan olmaktan ayrılır birdenbire bir darbe yemiş gibi.

3-Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır.

4-Sözlerime kulak verseler, sözlerimi anlasalar, çok zaman şerefli insanlar olarak davranacaklar ve böylece bir çok kötü eylemden uzak durmuş olacaklar.

5-Ruhun iyiliklerini aramak kutsal iyilikleri aramaktır; bedenin iyilikleriyle yetinmek insanî iyiliklerle yetinmektir.

6-Ödev insanı adaletsiz olmaktan engeller; en azından, kendi adaletsizliğine sahip çıkmaktan engeller.

7-îyi insan olmalı ya da iyi insanlara benzemeye çalışmalıyız.

8-İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne zenginliklerdir, insanı mutlu kılan
dürüstlük ve sakınıklıktır.

9-Yanlışlardan sakın; korkuyla değil, ödev duygusuyla.

10-Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir.

11-Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır.

12-Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.

13-İnceliksiz davranışa dingilikle katlanabilmek gönül yüceliğidir.

14-Yasaya, yetkeye, daha yaşlıya öncelik vermek görev duygusuna sahip olmaktır.

15-Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

16-Zenginliklere kesin olarak egemen olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

17-Zenginliklere kesin olarak egemen olan kişi iyi insan olamaz.

18-İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır.

19-Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır.

20-Birçok insan akıllılığın ne olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür.

21-Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.

22-Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı.


DEMOKRİTOS'DAN SEÇMELER - 2 


2 Yorumlar

Adsız
9 Ocak 2016 14:51  

İyi güzel ama ben bunu istememiştim {*-*}

15 Eylül 2020 14:52  

Istediğim şeyi bulamadım

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP