Düşündüren Sözler - 22

1-ustalık peşine düşülmezse, kimse kimseyi itip kakmaz, az bulunur nesnelere deger verilmezse, kimse birşey çalmaz. hoşa gidecek şeyler gösterilmezse insanların yürekleri burkulmaz.

( LAO TZEU )

2-demir yada tunçla korunan devlet çöker.

( PLATON )

3-savaşları sözle öldürmek insanları kılıçla öldürmekten, barışı barışla kazanmak savaşla kazanmaktan daha şereflidir.

( SAİNT - AUGUSTİNUS )

4-peygamberler bile, başkalarını yenmek için, kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır.

( İBNİ HALDUN )

5-kargaşalıkları, çogu zaman körükleyen mal mülk sahipleridir: elindekini yitirme korkusu, yüreklerde kazanç isteginin tıpkısı tutkular yaratır. insanın yaradılışı böyledir; malı mülkü ortasında güvenle yaşayabilmesi için, ellerindekine daha fazlasını ekleyebilmesi şarttır.

( N.MACHİAVELLİ )

6-halkın gözüne eylemden çok eylemsizlikle girilir. çünkü eylemin zaferi başarıya baglıdır, onu da kimse önceden kestiremez.

( CARDİNAL DE RETZ )

7-en güçlü, en bagımsız insan aklın buyruguna giren insandır.

( SPİNOZA )

8-dogruluk ortadan kalktımı,yükselme tutkusu bazı yüreklerde yer bulabilir, cimrilik ise bütün yürekleri sarar, istekler konu degiştirir,dün söylenen bugün söylenmez olur, yasalar içinde özgürken,yasalara karşı özgür olmak istenir, her yurttaş sahibinin evinden kaçmış bir köle gibidir. ahlak ögüdü baskı, kural boyunduruk olur,dikkatin yerini korku alır... eskiden herkesin malı kamunun hazinesi iken şimdi kamunun hazinesi şunun bunun malı olur. bu durumda artık cumhuriyet cansız bir bedendir ve artık güçlü olan kendisi degil, birkaç yurttaştır ve herkes kendi çıkarı peşindedir.

( MONTESQUİEU )

9-kim özgürlügünü yitirmişse, onu savunamadıgı için yitirmiştir.

( VOLTAİRE )

10-ben hep almakla başlarım: sonra, aldıklarımı bilgince haklı gösterecek ukala dalkavuklar çıkar herzaman.

( II.FREDERİCH )

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP