Soru 45 : Rönesans düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?

IV.BÖLÜM

YENİÇAĞLARDA FELSEFEiskolastiğin yıkılması ile birlikte, bilgi probleminin yeniden ele alınması,tabiatın, bütün kabullenilmiş bilgilerin ve açıklamaların ötesinde gözlem ve deneyle yeniden incelenmesi; doğru düşünmenin ve sağlam bilgilerin elde edilmesini sağlayan metot üzerinde çalışma; bilginin insanoğlunu tabiata egemen kılan en güçlü araç olduğunun anlaşılması gibi özellikler, Rönesans düşüncesinin ayırdedici vasıflarıdır. Böylece, iman ve otoritenin (yetkenin) yerine, akıl ve deney geçmiştir.

Rönesans insanı, tabiat ile kendi arasındaki bütün perdeleri kaldırarak, hem tabiata hem de kendisine yeni bir gözle bakmak; tabiatı ve kendini yeni bir gözle incelemek isteyen insandır. Matematik ve fizik bilimlerinin büyük bir gelişme göstermesi, bu tür bir düşünüş tarzının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştu. Ayrıca bu düşünüş tarzı, Ortaçağdan önce, insanoğlunun bilgi ve kültür alanında vermiş olduğu ürünlere büyük bir ilgiyle dönülmesine, bunların incelenmesine ve benimsenmesine yol açmıştı. Bu arada yunan felsefesi ve bilimi üzerinde önemle duruldu. Rönesans düşüncesi, insan kafasının, dogmaların; iman ve otoritenin ötesine geçerek kendisine yeniden dönüşünün önemli bir aşamasıdır. Bundan ötürü Rönesans, insan düşüncesinin yeni bir ileri atılışını ve zenginleşmesini dile getiren bir çağdır. Bilginin sadece teorik bir şey olmadığı; tabiat kanunlarını kavrayarak, tabiata egemen olmayı sağlayabileceği düşüncesi de, Rönesansın temel düşüncelerinden biridir.

1 Yorum

Adsız
25 Mart 2012 16:54  

bu ne yaaaaa

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP