FİLOZOFLARDAN KISA METİNLER - 3

Demokrasi Hakkında İki Görüş

- JOHN SOMERVİLLE

Demokrasinin Batı geleneği ve Sovyet görüşü arasındaki çelişkisi şu iki noktaya toplanıyor; alan ve yöntemler. Kısaca bu çelişki şöyle ianımlanabilir: alana gelince, Batı'nın demokratik geleneği herşeyden önce politik haklarla ilgilenmekte buna karşın, Sovyetler bugüne kadar toplumsal haklarla yani çalışma, sağlık ve eğitim koşullan üzerinde ırkın, rengin ve cinsiyetin etkisi ile ilgilenmişlerdir; gerçekleştirme yöntemleri ile ilgili olarak, Batı'nın demokratik geleneği bireyi özellikle devlet müdahalesinden kurtarmaya çalışmış, buna karşın Sovyetler herşeyden önce ulusal ekonominin devlet tarafından düzenlenmesi üzerinde durmuşlardır.

... Bu farklılıklar zorunlu olarak karşıt değillerdir, birbirlerini tamamlayıcı hale gelebilirler: demokratik ilkelerin evriminde çeşitli etaplar veya dönemler olarak.... Bize, tüm dünya toplumlannın birgün, hem yönetimsel keyfiliğe karşı politik özgürlükten ye hem de özgür fiziksel ve entelektüel gelişme için sosyal haktan yararlanacağı bir evreye ulaşmalarını umut etmek kalıyor: diğer bir anlatımla, Sovyet toplumunun evrimi içinde politik alanda insan haklan kavramını gitgide daha fazla genişletmesi, Batı toplumunun da toplumsal alanda insan haklan kavramını gitgide daha fazla genişletmesi.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP