SİZDEN GELENLER - 2

ADORNO'NUN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMI ÜZERİNE

Yrd.Doç.Dr. Murat KAYIKÇI

Sosyolog ve müzik eleştirmeni olan Theodor W. Adorno, Frankfurt Okulu olarak adlandırılan bilimsel topluluğun önde gelen dört üyesinden biridir (1). Adorno'nun yaşam öyküsüne bakıldığında ilgi alanlarının ve düşüncelerinin kaynağını anlamak olanaklıdır. O, estetik yönden gelişmiş bir Alman burjuva....
Bilgi Üzerine Düşündünüz mü?

Anlamak

“Bilgi”, yabancısı olduğumuz bir kavram değil. Yaşamımızın önemli bir kısmını bilgi edinmek için tüketiyoruz. Bilginin üretilmesi, değiş tokuşu, biriktirilmesi, erişilmesi ve kullanılmasına yönelik örgütlenmenin boyutları, sanayi çağı sonrasının bilgi çağı olarak adlandırılmasına neden olmuştur....
Miletos Okulunda Felsefe

Onur KABIL

Antik Yunan Uygarlığı da her uygarlık gibi, kendisinden önceki kültürlerin temelinde yükselmiştir ve bu bağlamda Mısır, Mezopotamya Uygarlıklarına, Fenikeliler’e, Minos ve Miken Kültürleri’ne çok şey borçludur. Ancak Antik Ege Uygarlığı’nın önemi....
EUCLIDES-DIŞI GEOMETRİLER

Hakan Parlak

Euclides-Dışı Geometrileri açıklamadan önce kısaca Euclides geometrisini bir hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Euclides geometrisi doğru, çember, paralel doğrular, açılar, benzer üçgenler, düzlemler ve benzeri konuları inceleyen ve mükemmelleştirilmiş halini çoğumuzun ortaöğretim boyunca okuduğu....
Evrim Kuramı Bağlamında Bilim Karşıtlığı, Çarpıtmacılık ve Bilim İnsanının Sorumluluğu

Prof. Dr. Yaman Örs

Kendi uzunluğuna oranla başlığı uzun sayılabilecek bu yazıda önce, genelde insanların “tartışma” biçimini gündeme getirmek istiyorum. Günlük, siyasal, yazınsal, akademik vb. her türlü tartışmada, ona katılanların amaç, niyet ve beklentilerinin çok önemli, yerine göre belirleyici olduğunu söyleyebiliriz....
Felsefe, Politika ve Aydın İkilemi

Öğr. Gör. Metin Gönen

Platon, Aristoteles ve ilk duyulur paylaşım

Platon, “Devlet’i iyi idea’sının bilgisine sahip olan filozoflar yönetmelidir.” der. Onun için, ideal olan budur. Ama Platon, toplumun diğer “bilgisiz” kesimlerinin devlet işlerinden uzak durması gerektiğini, sitenin ilk algılanan ampirik yapılanması üzerinde kanıtlamaya çalışır. Platon’a göre....
Feminist Teori

Josephine Donovan

Feminizm, erkeklere kamusal alanın sorumluluğunu verirken, kadınları ev işlerinde ücretsiz çalışmaya -feministlerin deyimiyle köleliğe- mahkum eden erkek-egemen toplumsal işbölümünün sorgulanmasıdır. “Feminist Teori” ile Josephine Donovan....
Felsefenin Psikanaliz Üzerindeki Etkileri

Gizem SÖNMEZ

Psikanaliz, 19.yy. sonlarında rasyonalistlere tepki olarak ortaya çıkan; kişinin bilinçaltını inceleyen, ruhsal araştırmalara dayalı iyileştirmeyi temel alan bir yöntemdir. Psikanaliz terimi; kişinin içsel engellerini yenerek duygu ve ....
Tanrıya İnanmak yada İnanmamak

Derya SOYER

Şüphesiz ki insanı diğer canlılardan ayıran en üstün özelliği düşünebilmesidir. Düşünmek beraberinde sorgulamayı getirir, sorgulamak ve yüzleşmek özgürlüktür ve insanlar kendi içlerinde özgürdürler. Fakat din içinde sorgulama özgürlüğünü barındırmaz....

POSTMODERNİZM ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ

Hasan Engin Şener

Postmodernizm, çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Hiçbir düşünce artık kendini mutlak doğru olarak sunamıyor. Lyotard (1994), her halde, en güzel postmodernizm tanımını bizler için yapmış: Üst anlatı ların reddi. Postmodernizmin en büyük aracı olan dil oyununda ise, Derrida bize, en postmodern....
İnsan Doğası ve Marksizm-1.

Ömer MEREV

Doğadaki tüm canlılar gibi tarihsel süreç boyunca geçirdiği bir dizi değişimlerle ortaya çıkan insanın temelde ne olduğu sorusu, belki de tüm zamanların en önemli sorularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü onun hakkında ....

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP