Bonifaz KEDROV ( 1903 - 1984 )

Sovyet kimyacı, filozof, bilim tarihçisi,felsefi bilimler doktor profesörü, akademi üyesi Kedrov, Anayurt Savaşı'na katıldıktan sonra (1941-45), Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda görev almış (1945-49/1958-62), «Felsefe Sorunları» Dergisini yönetmiş (1947-48), Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde çalışmış (1949-52), Toplum Bilimleri Akademisi'nde profesörlük yapmış (1946-58/1971), 1962'den sonra Doğabilimleri ve Teknik Tarihi Kurumu yöneticisi, 1973-75'te de Bilimler Akademisi Başkanlığına bağlı bilim ve tekniğe ilişkin felsefi ve toplumsal sorunlar bilimsel danışma kurulu doğa, toplum ve teknik bilimler felsefe sorunları bölümünü olduğu kadar, doğabilimleri ve teknik tarihi kurumunda kendi bölümünü de 1980'den bu yana yürütmekte olan Kedrov, birçok yabancı uluslararası bilimler akademilerinin de üyesidir.

Termodinamik ve fiziksel statistik alanlarında çalışmalar da yapmış olan Kedrov, başlıcalıkla maddeci diyalektiğe, doğa-bilimsel felsefi sorunlara, psikolojiye ve bilimsel bulgulama mantığına ilişkin araştırmaları yürütmüştür. Bilimsel bilginin gelişim tarihinin çözümlenişinde tarihsel-olanla mantıksal-olanın birliği ile bilimlerin sınıflandırılması ise, Kedrov'un ele almış olduğu ana temalar arasındadır. Gelişen bilginin kapsamı ve içeriğinin dolaysız bağımlılığı ilkesi ile bilimsel kavramların yasa yoluyla tanımlanması ilkesi, Kedrov'un formüllendirmiş olduğu diyalektik mantık ilkeleridir.

YAPİTLARİ : Doğada Nitel ve Nicel Değişimler, Üstüne, 1946; Dalton'da Atom Bilgisi, 1949; Kimyada Element Kavramının Gelişimi, 1956; Büyük Bir Keşif Günü, 1958; Mendelyev'in Dönemsel Yasa Üstüne Çalışmalarının Felsefi Yoldan Çözümlenişi, 1959; Bilmenin Diyalektik, Mantık ve Kuramsal Birliği, 1961; Bilimlerin Sınıflandırılması, 1961; Nesne ile Doğa Bilimlerinin Bağıntısi,. 1962-67; Gelişme Kavramının Çözümlenişi, 1967; Atom Bilgisinin Üç Yönü, 1969; Doğa Bilimlerinin 20. Yüzyılda Gelişimi, 1969; Doğanın Diyalektiği, 1970; Doğabilimin Diyalektiği Üstüne Görüşlerin Gelişmesi, 1970; Büyük Bîr Keşfin Mikro-Anatomisi, 1970.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP