DEMOKRİTOS'DAN SEÇMELER - 2

1-İyiyi tanımak için ve iyiye ulaşmaya çalışmak için doğanın bir armağanı gerekir.

2-Hayvanın iyisi beden yeteneğiyle, insanın iyisi kişilik yüceliğiyle kendini belli eder.

3-Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır, kafasızların umutları
gerçekleşmez umutlardır.

4-İnsan bilgiye ve erdeme ancak onları iyice inceledikten sonra ulaşabilir.

5-İnsan başkasının yanlışlarıyla alay edeceğine kendi yanlışlarıyla alay etmelidir.

6-Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir.

7-Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez, adaletsizlik etmeyi istememek de gerekir.

8-İyi eylemleri övmek güzeldir; çünkü kirli çarşafları ortaya dökmek dolapçının ve yalancının işidir.

9-Çok düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken.

10-Yapmadan önce düşünmek yaptıktan sonra yanmaktan iyidir.

11-Her kişiye güvenme, yalnız denediğin kişiye güven. Her kişiye güvenmek basitliktir, yalnız denediğin kişiye güvenmek erdem.

12-Tutup tutmayacağımız insan yalnız eylemleriyle değil, aynı zamanda eğilimleriyle kendini belli eder.

13-İyi ve doğru bütün insanlar için benzer şeylerdir, hoş insana göre değişir.

14-Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır, büyük adam gibi davranmak değildir.

15-Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar.

16-Bir şeyi çok arzulamak başka şeyler karşısında ruhunu köreltmektir.

17-Arzu aşırılığa düşmeden güzele yönelirse doğrudur.

18-Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın.

19-Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir.

20-Ahmakları söz değil mutsuzluk adam eder.

21-Zekaya dayanmayan ün ve zenginlikler ünlerin ve zenginliklerin en sakatıdır.

22-Dünyalık edinmek yararsız değildir, ama dünyalığı adaletsizce elde etmek kötünün de kötüsüdür.

23-Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; iyilere öykünmek istememek en kötüsü.

24-Başkasının işi için başını derde sokmak ve kendi işini askıda bırakmak yanlıştır.

25-Sürekli sakınıklık bizi işlerimizi iyi yapmaktan engeller.

26-Aldatıcılar ve ikiyüzlüler her şeyi sözde yaparlar, eylemde hiç bir şey yapmazlar.

27-İyiyi bilmemek bize yanlışlar yaptırır.

28-Utanılası bir biçimde eylemde bulunan kişi önce kendinden utanmalıdır.

29-Aralıksız tersleşmek ve gevezelik etmek gerekeni öğrenmeye doğal olarak yeteneksiz olduğunu göstermektir.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP