Fyodor KONSTANTİNOV ( 1901- ? )

Felsefi bilimler profesörü, Sovyet filozofu ve Bilimsel Felsefe Kurumu ile Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda çalışmalar (1936-41/1945-51) yapmış olan Konstantinov, «Felsefe Sorunları» dergisinin başredaktörlüğü yanısıra (1952-54), Toplum Bilimleri Akademisi Rektörlüğü'nde de bulunmuş (1954-55), bu yönde çeşitli görevlerden sonra Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu Yöneticiliğine gelmiş (1962-67); akademinin felsefe bölümü yazmanlığında bulunmuş (1967-75), bu arada, (5 ciltlik) «Felsefe Ansiklopedisinin baş redaktörlüğünü yapmıştır (1960-70); 1971'den bu yana, Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Konstantinov, başlıcalıkla şu gibi çokyönlü ve geniş konularla uğraşmıştır; Toplumsal gelişimin kuramsal sorunları, tarihsel maddeciliğin konusu, ekonomik toplumsal oluşumların genel ve özgül yasaları, tarihte kişiliğin ve halk kitlelerinin rolü, iferici düşüncelerin toplumsal gelişimdeki yeri, felsefe ile siyasa ve sosyoloji arasındaki ilintiler, burjuva ideolojisiyle karşıtlıkları; bütün bunlar Konstantinov'un yapıtlarının başlıca temalarını oluşturur.

YAPITLARI : Kişisel Yetenek ve Emeğin Anlamı, 1938; Toplumsal Gelişmede Düşüncenin Rolü, 1940; Bilimsel Felsefe Nedir?, 1941; Tarihsel Maddecilik ve İdealist Yöntem Anlayışı, 1946; Bilim Olarak Tarihsel Maddecilik, 1949; Toplumsal Gelişimin İtici Güçleri, 1951; Toplumsal Bilinç Biçimleri, 1951; Toplumsal Gelişmede İlerici Düşüncenin Rolü, 1958; Tarihsel Maddecilik, 1951; Bilimsel Felsefenin Temelleri, 1962; Çağdaş Dünyada Düşünce Mücadeleleri, 3 Cilt, 1975-78.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP