Mark MITIN ( 1901-1986 )

Felsefi bilimler doktoru, profesör, akademi üyesi, Sovyet filozof olan ve 1929'da Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu,1939-44'te de Bilimsel Felsefe Kurumu yöneticiliğine gelen Mitin, 1960-68 yıllarında «Felsefe Sorunları» Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır; 1967'den bu yana Bilimler Akademisi Toplumbilimler Bölümü Bilimsel Danışma kurulu başkanlığı yapmakta olup, birçok devlet ödülleriyle değerlendirilmiş ve birçok yüksek görevlerde bulunmuştur.

Mitin'in felsefi çalışmaları başlıcalıkla şu sorunlarla ilgilidir: Bilimsel maddeciliğin gelişmesinin ikinci aşaması, felsefede yantutarlık, devlet kuramı sorunları, bilgikuramsal sorunlar (yansıma kuramı, bilmede gösterge sistemlerinin rolü, vb.), felsefe tarihi araştırmaları, burjuva ideolojisi ile oportünist anlayışların eleştirisi.

YAPITLARI : Hegel ve Maddeci Diyalektik Kuramı, 1932; Diyalektik ve Tarihi Maddecilik, 1933-34; Maddeci Diyalektiğin Sorunları, 1936; Maddeci Bioloji Bilimi Üstüne, 1949; Plekhanov'un Tarihsel Rolü, 1957; Felsefe ve Çağdaşlık, 1960.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP