Sava GANOVSKİ ( 1897-1951 )

Bulgar bilimsel maddeci filozof Ganovski, felsefe tarihçisi, pedagog, siyasetçi ve kültür kuramcısıdır. 1930'larda faşizme karşı silahlı savaşıma katılan Ganovski, 1944'te faşizmin yenilgiye uğratılmasından sonra Bulgaristan'da yeni kültürün oluşturulmasına etkin biçimde katılmış; 1945-47 yılları arasında elçilik, 1959"a kadar da Dışişleri Bakan Vekilliği yapmış; 1949-52'de bilim, sanat ve kültür kurumu başkanlığı görevini yürütmüş, 1957-59'da Bilimler Akademisi başkanı olmuş, 1966'ya kadar Pedagoji Kurumu yöneticisi olarak çalışmıştır; 1977'den bu yana Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu yöneticiliği görevini yürütmekte olan Ganovski, birçok yabancı bilimler akademilerinin de yazışma üyesidir.

Ganovski, bilimsel maddeci felsefenin yayılmasında, diyalektik,ve tarihsel maddecilikie, felsefe tarihi, pedagoji, edebiyat ve kültürle ilgili birçok sorunun bilimsel olarak araştırılmasında büyük katkılarda bulunmuştur. Çalışmalarında maddeci diyalektik ile bilinç kuramının öze! bir yeri vardır. Maddeci diyalektiğin yasaları ile kategorilerinin bilimin gelişmesindeki önemini ortaya koyan Ganovski, ayrıca, tarihsel maddeciliğin öze! sorunlarıyla da ilgilenmiş; tarihte öznel etkenin, halk kitleleri ile kişinin rolünü, toplumsal biiincin anlamını, toplumsal gelişmenin itici güçleri ile toplumsal gelişimin açılımını ele alınıştır.

Bulgaristan'da pedagojinin gelişmesinde Ganovski'nin de büyük payı vardır. Ayrıca, çeşitli burjuva felsefi-ideolojik kuram ve akımların çözümlenişini ve eleştirisini de yapmış; yeni-Kant'çılığa olduğu kadar, ırkçılık kuramı ile faşist ideolojiye de karşı kesin bir tavır almıştır.

YAPITLARI: Felsefede Temel, Eğilimler, 1934; Pedagojik Albüm, 1936; Büyük Bilim Adamı Pavlov, 1937; Rönesans Felsefesi, 1938; Felsefe Eğitiminin Temel İlkeleri, 1940; Eğitim Sorunları, 1940; Antik Çağdan Günümüze Kısa lolsefe Tarihi, 1945; Tpplumsal-Ekonomik Oluşumlar ve Barış İçinde Birarada Yaşama, 1962; Pedagoji Sorunları, 19751

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP