Boris ŞAGİN ( 1899-1976 )

Sovyet filozof ve tarihçi, felsefi bilimler doktoru, akademi üyesi ve Leningrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin kurucularından olan Şagin, Anayurt Savaşı'ndan sonra Askeri Tıp Akademisi felsefe kürsüsü yöneticiliğine gelmiş; 1948'den sonra da, Bilimler Akademisi Leningrad Bölümü felsefe kürsüsünde profesörlük görevini sürdürmüştür. «Felsefe Sorunları», «Felsefi Bilimler», «Tarih ve Felsefe» gibi dergilerin yazı kurulunda da başlıca bir görev almış olan Şagin'in çalışmalarında ağırlık noktasını felsefe tarihi, özellikle bilimsel felsefe tarihi, Alman sosyal demokrat felsefesinin çözümlenişi ve (toplumsal bilincin yapısı ve biçimleri ile öznel etken gibi) tarihsel maddecilik sorunları oluşturur. Şagin, Mehring'in kuramsal görüşlerini. Alman sosyal demokrasisinin ideolojik rolünü ve sol sosyal demokratların revizyonizme karşı mücadelelerini derinlemesine incelemiş; ayrıca, Plekhanov'un felsefi-edebi mirası ve toplum kuramının gelişime katkısı ile ideolojik üstyapı ve toplumsal psikolojiye ilişkin düşüncelerini ele almış, kitaplarının topluca yayımını üstlenmiştir.

Şagin, bilimsel maddeci felsefenin çağdaş aşamasına ilişkin geniş çalışmalarda bulunmuş, özellikle de Lenin'in felsefi düşüncelerinin oluşumunu, toplumsal-tarihsel süreçlerde nesnel koşullar ile öznel etkenin diyalektiğini ele almış; bilimsel yantutarlığın toplumsal, gnoseolojik ve mantıksal yönlerini incelemiş, başlıcalıkla da yeni toplumda öznel etkenin yapısı ve yasallıklarıyla, toplum kuramları ile tarihsel maddeciliğin tarihi üstünde durmuştur.

YAPITLARI : F. Mehring'in Felsefi ve Sosyolojik Görüşleri, 1934; Bilimsel Maddecilik ve 19. Yüzyıl Sonlarında Felsefi Revizyonizm, 1959; 1894 - 1914 Alman Sosyal Demokrat Partisinde Felsefi Revizyonizmle Mücadele Tarihi 1960; Maddeci Felsefenin Gelişim Tarihi Üstüne, 1961; Plekhanov ve Maddeci Felsefenin Gelişimi Üstündeki Rolü, 1963; Tarihte Öznel Etkenler Üstüne" 1967; Öznel Etken, Yapı ve Yasallılık, 1968.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP