Volemin ASMUS ( 1894-1975 )

Sovyet filozof ve felsefe tarihçisi Asmus,1927'den sonra çeşitli yüksek (1894-1975) okullarda, kurum ve akademilerde felsefe, felsefe tarihi, mantık ve estetik öğretiminde bulunduktan sonra, Lomonosov Üniversitesi'nde (1939-45) profesör olarak görev almış ve 1938-72 yıllarında Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda çalışmış; «Sokrates, Platon ve Aristoteles Estetiği» üstüne profesörlük tezinin yanı sıra (1940), Felsefe Tanhi'nin yazılmasına katılmıştır (1940-43); I962'den buyana Paris Uluslararası felsefe Kurumu üyesidir. Asmus'un elli yıllık bir süreyi aşan çalışmaları, antikçağ lolsefesine, yeniçağ Batı Avrupa felsefesine (özellikle de 18.-19. yüzyıl Alman idealizmine), estetik, mantık ve Rusya'da felsefe ile bilimsel maddeci ve burjuva felsefesi ve estetiğine ilişkin araştırmaları kapsar. Maddeci tarihselcilik sorunlarını olduğu kadar, emperyalizm çağındaki burjuva tarihselciliğin eleştirisini de ele almış olan Asmus, birçok çalışmalarında geleneksel mantık sorunlarıyla da uğraşmış, bu arada edebiyat eleştirmeni olarak da yazılar yazmıştır.

YAPITLARI: Diyalektik Maddecilik ve Mantık, 1924; Yeni Felsefede Diyalekllk Felsefe Tarihi Üstüne Denemeler. Descartes'tan Hegel'e. 1920-30; Kant Diyalektiği, 1929-30; Burjuva Tarihçiliği, 1933; Rus Sembolizminin Felsefe ve I .tetiği, 1931; Lermontov'un Düşünceleri, 1941; Felsefe Akımları Mücadelesi, 1946; Mantık, 1946; Descartes, 1956; Demokritos, 1963;

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP