Öğretim Özgürlüğü

Albert EİNSTEİN

Soru — Sizce öğretim özgürlüğünün başlıca niteliği nedir, gerçeğin araştırılmasında bu. özgürlük neden gereklidir?
Cevap — Öğretim özgürlüğünden şunu anlıyorum: Gerçeği araştırma, doğru olduğuna inandığı şeyleri yayımlama ve öğretme hakkı. Bu hak aynı zamanda bir ödev de yükler insana; kişi doğru saydığı bir şeyi hiçbir biçimde gizlememelidir. Öğretim özgürlüğü¬nün herhangi bir yolda kısıtlanması bilimin yayılmasını güçleştirir, böylelikle de insanın usa dayanan yargı ve eylemlerini engeller.

S — Günümüzde öğretim özgürlüğünü ne gibi tehlikelerle karşı karşıya görüyorsunuz?
C — Günümüzde öğretim özgürlüğü için en büyük tehlikeyi, bir dış tehlikenin varlığını ileri sürüp öğretim, düşünce alış-verişi, basın ve öbür haberleşme özgürlüklerinin kısıtlanmasında, engellenmesinde aramalıdır. Bu durum insanleırın geçim güvenliklerini tehlikeye sokan koşullarla, yaratılmaktadır. Bunun sonucu olareık da özel hayatlarında bile düşüncelerini açıklayamayanların sayısı günden güne çoğalmaktadır. Halk yönetiminin, demokratik bir yönetimin geleceğini tehlikeye düşüren bir durumdur bu.

S — İnsan Haklan Bildirimiyle açıklanan geleneksel özgürlüklerin savunulmasıyla yurttaşların özel sorumlulukları sizce nelerdir?
C — Anayasanın gücü doğrudan doğruya yurttaşın anayasayı savunma konusundaki kararlılığına bağlıdır. Ancak her yurttaşın, hu savunmada kendine düşen sorumluluğun bilincine varmasıyla anayasanın sağladığı haklar güvenlik altma girebilir. Öyle ki, herkese bir ödev düşmektedir: Herkes kendisinin ve ailesinin karşılaşabileceği tehlikelerden korkmadan bu ödevi yerine getirmek zorundadır.

S — Demokratik bir toplumda bir aydına düşen ödevler zice nelerdir?
C — Önce her yurttaşın, ülkesindeki anayasa haklarını savunma konusundaki sorumluluğu eşit ölçüdedir. En geniş anlamı ile «aydın»ın ise daha büyük bir sorumluluğu vardır, çünkü belli bir eğitim görmüş olması yüzünden aydının kamu oyunu etkilemesi daha kolaydır. Bu da bizi zorba bir yönetime sürüklemek isteyenlerin aydınları ürkütmek ve susturmak için neden bu kadar çırpındıklarını açıklıyor. İşte bu yüzden, günümüzün koşulları altında, aydının topluma karşı belli bir sorumluluğu olduğunu anlaması ayrıca önemlidir. Bundan da bireyin anayasada belirlenen haklarını hiçe sayan herhangi bir davranışla işbirliği yapmamak gerektiği sonucu çıkıyor.
Özellikle yurttaşların kişisel hayatları ve siyasal düşünceleri ile ilgili soruşturmaları hatırlatmak istiyorum bu gibi davranışların sözünü ederken. Böylesi cadı kazanlarının kaynatılmasına kim yardım ederse Anayasayı çiğneme suçunun maşası ya da yardakcısı olur bence.

S — Siyasal düşünceleri yüzünden zorbaca sorguya çekilen yurttaşlara yardım etmenin en iyi yolu sizce nedir?
C — Bu gibi Zorbaca soruşturmalar karşısında jurnalcılık  etmemekte direnenlere, yada bu soruşturmalar yüzünden geçim koşulları sarsılanlara yardım etmek insan haklarının savunulması bakımından çok önemlidir. Bu yurttaşlara avukat ve iş bulmak özellikle gereklidir.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP