Mikhail IOVÇUK ( 1908 - ? )

Felsefi bilimler doktoru, profesör, akademi üyesi, Sovyet filozof lovçuk, 1936-39 yılları arasında Moskova Kimya ve Teknik Kurumu ile Tarım Akademisi'nde diyalektik maddecilik ve bilimsel felsefe öğretiminde bulunmuş, 1949-1970 yıllarında ise Lomonosov Universitesi'nde, Ural Universitesi'nde ve Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda bilimsel çalışmalarını sürdürmüş, 1970-77 yıllarında Toplum Bilimleri Akademisi Rektörü olmuş, DAC ile birlikte ortaklaşa felsefi araştırmalara geniş katkıda bulunmuş, 1958'de «Felsefi Bilimler» Dergisi'nin ilk yazı kurulu başkanlığını yapmıştır.

lovçuk felsefi çalışmalarını başlıcalıkla şu alanlarda ve konularda sürdürmüştür: Belinski, Ogaryov ve Plekhanov'la ilgili Rus felsefe tarihi, genel felsefe tarihinin metodolojik sorunları, bilimsel maddeciliğin tarihi, tarihsel maddeciliğin sorunları, kültür kuramı sorunları ve modern burjuva felsefesinin eleştirilişi.

YAPITLARI : Belinski: Felsefesi ve Toplumsal Siyasal Görüşleri, 1939; 18. ve IV. Yüzyıllarda Rusya'da Maddeci Felsefenin Gelişimi, 1941; Ogaryov'un Felsefesi ve Toplumsal Görüşleri, 1957; Plekhanov ve Felsefe Tarihi Üstüne Çalışmaları, 1960; Bilim Olarak Felsefe Tarihi: Konusu, Yöntemi ve Anlamı,

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP