Piyotr FEDOSEYEV ( 1908 - ? )

Felsefi bilimler doktoru, profesör, akademi üyesi, Sovyet Filozof Fedoseyev, 1936-41 yıllarında Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda görev almış, 1941- 55 yılları arasında Toplum Bilimleri Akademisi'nde diyalektik maddecilik kürsüsünü yönetmiş, 1955-62'de Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu Yöneticisi olmuş, 1962-67 yıllan arasında ve 1971'den bu yana Bilimler Akademisi Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1967-73 yıllarında Bilimsel Maddecilik Kurumu yöneticiliği de yapmış olan Fedoseyev, birçok yabancı bilim akademilerinin de yazışma üyesidir.

Fedoseyev'in tarihsel maddeciliğin sorunlarına, burjuva felsefe ve sosyoloji akımlarının derinden eleştirilisine ve bilimsel dünya görüşüne ilişkin çok sayıda temel çalışması vardır.

YAPITLARI : insan Toplumunun Oluşması, 1934; Bilimsel Maddecilik ve Din,1941; Üretici Güçler ve Toplumda Üretim ilişkileri, 1955; Tarihte Halk Kitlelerinin Rolü ve Özelliği, 1956; Toplumculuk ve Hümanizm, 1958; Toplumculuk ve Felsefe, 1962; Çağdaş Diyalektik, 1966; Bilimsel Maddecilik ve iradeCilik, 1968; Sanat Kavramı Sorunları, 1968.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP