Otto GROPP ( 1907 - 1976 )

Bilimsel maddeci filozof, diyalektik ve tarihsel maddecilik profesörü Gropp, 1826-29 arasında Leipzig, Münich ve Halle'de tarih, felsefe ve sanat tarihi öğrenimî görmüş, antifaşist direniş mücadelesine katılması, yüzünden 1941'de Gestapo'ca tutuklanarak kampa sürülmüş, faşizmin yenilgiye uğratılmasından sonra ise, idealist tarihselcîliğin eleştirisi ile diyalektik maddeci tarih metodolojisi konularında doktorasını vermiş (1948-52), Halle Üniversitesinde diyalektik ve tarihsel maddecilik profesörü olmuş, 1960'to ise Demokratik Alman Cumhuriyeti Bilimler Akademi Felsefe Kurumu'nda görev almıştır. 1940'larda burjuva tarih yazımında tarihçi ampirizm ile tarih gizemciliğine karşı önemli çalışmalar ortaya koyan Gropp, burjuva ve revizyonist anlayışlara, özellikle de Bloch'un idealist umut felsefesi'ne karşı önemli katkılarda bulunmuştur. Hegel'in idealist felsefesine yaklaşımla, birçok çalışmalarında, Hegel'ci felsefenin başarıları da içinde olmak üzere, ilerici burjuvazinin felsefi girişimlerinin ancak kararlı maddeciliğe dayanılarak verimli yoldan değerlendirilebileceğini göstermiştir. Felsefe Tarihi Sorunları Üstüne adlı yapıtında, Gropp, Hegel'ci felsefenin eleştirel bir değerlendirmesinden yola çıkarak, diyalektik maddeci açıdan, felsefenin gelişim yasallıkları ile diyalektik maddeciliğin yapısı ve konusunu ortaya koymuştur. Ulusal Felsefî Miras adlı yapıtında ise. Alman halkının ilerici ulusal felsefe geleneklerinin geniş bir dökümünü yaparak, Alman Felsefe tarihinde o güne değin değerlendirmesi yapılamamış maddeci öğretiler ile toplum eleştirisi öğretilerini ele almıştır. Gropp'un 1950'lerde kaleme aldığı Diyalektik Maddecilik kitapçığı ise, birçok dillerde çok sayıda basılmış ve 1969'da genişletilmiş olarak yeniden yayınlanmıştır. Gropp'un yazılarında, kuramsal bir kararlılık ve bilimsel bir yantutarlılık göze çarpar.

YAPITLARI: Der dialektische Materialismus (Diyalektik Maddecilik), 1957; Zu Fragen der Geschichte der Philosophie und des dialektischen Materialismus (Felsefe Tarihi ile Diyalektik Maddeciliğin Sorunları Üstüne), 1958; Das nationale philosophische Erbe (Ulusal Felsefi Miras), 1960; Grundlagen der dialektischen Materialismus (Diyalektik Maddeciliğin Temelleri), 1969; Geschichte und Philosphie (Tarih ve Felsefe), 1977; Ernst Biochs Hoffnungs-philosophieeine antimarxistische VVelterlösungsIehre (Ernst Bloch'un Umut Felsefesi: Dünyanın Kurtuluşuna ilişkin Karşıt-Marx'çı Bir Öğreti), 1957.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP