Lokman Hekim'den Ogluna Öğütler - 1

1-"Kibirlenip insanlara yüz çevirme. Yeryüzünde şımarık şımarık yürüme. Zira Allah, kibirliyi ve kendini beğenip övüneni sevmez."

2-"Yürüyüşünde mutedil ol! Sesini biraz alçalt (söylerken bağırma. Çünkü) seslerin en çirkini, (en bedi, en hoşa gitmeyen tatsızı, insana nefret vereni herhalde) eşeklerin anırışıdır."

3-"Alimlerin sohbetinde bulun. Hikmet sahiplerinin sözlerine kulak ver. Zira Allah Teâlâ, bol yağmurla ölü toprağa hayat verdiği gibi, hikmetli sözlerin nuruyla ölü kalpleri diriltir, onlara hayat bahşeder."

4- "Başını ve yüzünü örtmekten sakın. Gündüz örtünürsen şöhret, ün olur. Gece örtünürsen şüpheyi çeker."

5-"Ahmakla düşüp kalkma. İki yüzlü kişiyle bir araya gelme."

6- "İlmi, ulemâya karşı iftihar vesilesi olmak için öğrenme. İlmi, beyinsiz ve budalalarla mücadele ve münazaa etmek için de öğrenme. Meclislerde mersiyeler söylemek için de olmasın. Zâhitliğe (dünyadan el, etek çekmeye) özenerek ve cahilliğe rağbet ederek ilmi bırakma."

7-"Yapacağın iyiliği, kıymetini bilen kimseye yap. Kurt ile koyun arasında dostluk olmadığı gibi, iyilik yapan kişilerle, günahkâr kimseler arasında dostluk olmaz."

8-"Her kim tartışmayı sever, ona mübtelâ olursa, azarlanır, kendisine sövülür."

9-"Kötü kişilerin karargâhına (eğleştikleri yerlere) giren kimse, kötülükle itham olunur. Halbuki kötü akranlarla düşüp kalkan kişi, selâmette olmaz, başı belâdan kurtulmaz."

10-"Diline sahip olmayan kimse pişman olur."

11-"Hayırlı kimselere köle ol, şerlilere dost olma".

12-"Küçük yaşta çocuğunu edepli, terbiyeli yetiştirirsen, büyüdüğünde faydasını görürsün."

13-"Bir işe arkanı dönerek talepte bulunma. Ona yönel ve onu kastederek iste. O şekilde hareket, fikirsizlik ve akıl eksikliği olur."

14-"Yolculuk yaparsan, bindiğin hayvandan (vasıtadan) emin olma. Zira emniyet üzere bulunmak, felâketi çabuklaştırır. Bu (hayvandan emin olmamak), yalnız hükemânın işi değildir. Ama uzun sürecek bir yerde bulunmaklığın başka. Durak yerine yaklaştığında, bindiğin hayvanın yükünü üzerinden çabuk al. Sonra da kendinden önce onun yiyeceğini ver."

15-"Cahilin muhabbetine-sevgisine rağbet etme. Cahil işlediklerine senin rıza gösterdiğini sanır."

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP