Düşündüren Sözler - 24

1-sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelige ulaştırma yoludur.

( J.F.SCHİLLER )

2-bir varlık etki ettigi ölçüde vardır ve varoldugu ölçüde etki eder.

( HEGEL )

3-birşeyi en iyi anlayabilmenin yolu onu en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır.

( SOKRATES )

4-erdeme yol vermeyen egitim, boş bir çaba ve aldatmacadır.

( ARİSTOTELES )

5-geregince ayrıntılara girmeyen bütünü kavrayamaz.

( NERMİ UYGUR )

6-acı,bütün yaşamın aslıdır ve bilginin artışıyla artar.

( A.SCHOPENHOUER )

7-bir insanın görünüşte bir takım şeyleri özgürce seçtigini sandıgı şeyler aslında yaşantısındaki deneyimleri tarafından zorunlu kılındıgını anlamadan yaptıgı seçimlerdir.

( VOLTAİRE )

8-istek, akıl tarafından yaşanan önceki haz duyumlarının anımsanmasıdır.

( CONDİLLAC )

9-büyük fikirlere şiddetli muhalefet daima orta zekalardan gelmiştir.

( A.EİNSTEİN )

10-düşüncenin amacı yada hedefi 'gerçeklik', iradeninki 'iyilik' ve duygunun ki ise 'güzelliktir'.

( E.WİNDELBAND )

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP