Grigori GLESERMAN ( 1907 - 1980 )

Tarihsel maddecilik uzmanı, felsefi bilimler doktoru, profesör, Sovyet filozof Gleserman, 1830'lardan sonra çeşitli okullarda bilimsel maddeci felsefe okutmuş, 1948'de doktorasını vererek, Bilimler Akademisi Felsefe Kurumu'nda çalışmalarını sürdürmüş. Toplum Bilimleri Akademisi'nde diyalektik ve tarihsel maddecilik kürsüsünde görev alarak, 1967-75 yılları arasında bu akademide rektörlük yapmıştır.

Gleserman'ın bilimsel çalışmalarının önemi, bilimsel maddeci felsefenin temel ve güncel sorunlarını yeni toplum düzeninin kurulması ve ilerleyen dünya süreciyle yakın bir bağıntı içinde ele almış olmasından gelir. Tarihsel maddeciliğin birçok kategorileri arasındaki karşılıklı ilişkiler ile bu kategorilerin içeriğinin sistematikleştirilmesi ve somutlaştırılmasına önemli katkılarda bulunmuş; başlıcalıkla da şu sorunları ele almıştır: Toplumculuğun gelişim aşamaları, gelişmiş toplumsal düzenin özü ve gelişim yasalarının özellikleri ile kendine özgü ve genel yasallıkların bütünsel bir organizma olarak işleyişi, toplumcu yaşam tarzı ve insanın gelişimi.

YAPITLARI :Toplumda Altyapı ve Üstyapı, 1954; Toplumsal Yaşam ve Toplumsal Bilinç, 1958; Tarihsel Maddecilik ve Toplumsal Gelişme, 1967

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP