George Bernard Shaw'dan Seçme Aforizmalar

1- Sana yapılmasını istediğin şeyleri başkalarına yapma. Aynı zevkleri paylaşmıyor olabilirsiniz.

2- Komşunu kendini sevdiğin gibi sevme. Kendinle aran iyiyse, komşuna laubalilik etmiş olursun; kendinle kötüysen, kom­şunla aran bozulur.

3- Tek altın kural şudur: Altın kural diye bir şey yoktur.

4- Bürokrasi atanmış memurlardan, aristokrasi putlardan, demokrasi ise putperestlerden oluşur.

5- Vahşiler tahtadan ve taştan yapılmış putların önünde eğilir; uygar insan ise etten kemikten olanların.

6- Kralın avam hareketleri halkın çoğunluğunun gururunu ok­şar.

7- Eğer bir cetvelin piramidi ölçebilmesi gibi küçük akıllar da büyük olanı değerlendirebilseydi, herkesin oy kullanabilmesinin sonu gelirdi.

8- Demokrasi, yozlaşmış azınlık tarafından atanmanın, beceriksiz çoğunluk tarafından seçilmeyle yer değiştirmesidir.

9- Politik serbestlikle kişisel özgürlüğü ve politik eşitlikle “aynılık”ı karıştıran insan, bunların hiçbiri hakkında 5 dakika bile düşünmemiştir.

10- Hiçbir şey koşulsuz olamaz; bu sebeple hiçbir şey bedelsiz de olamaz.

11- özgürlük sorumluluk demektir. Bu nedenle insanların çoğu ondan korkar.

12- Eşitliğin tartışılmadığı yerde, başkalarının üzerinde üstünlük kurma da tartışılmaz olur.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP