Adcılık

(fr. nominalisme', alm.Nominalismus; ing. nominalism). Türlerin yalnızca sözcüklerde bulunduğunu bildiren öğreti. Genel fikirlerin adlardan başka bir şey olmadığını önü süren öğreti. Kavramların varlığını yadsıyan, yalnızca tek tek şeylere karşılık olarak genel adların ya da işaretlerin bulunduğunu bildiren öğreti. Bu öğ­reti özellikle skolastik felsefeyle ilgilidir. Buna göre genel fikirler yada kavramlar sözcüklerden başka bir şey değillerdir. Türler ve cinsler gerçek varlıklar değil, usun ürünleridirler.

Daha Eskiçağ’da Kinikler okulunun kurucusu Antisthenes her İdea’nm bir gerçekliği olduğunu bildiren Platon’a “Atı gö­rüyorum ama at türünü görmüyorum” diyerek karşı çıkmıştır. XII.yüzyılda Roscelin yalnızca sözcüklerin gerçek olduğunu, tek gerçekliğin bireysel tözler olduğunu bildirdi, böylece adcılığın kurucusu oldu. XIV. yüzyılda Ockham’lı William evrenselleri usun üretimi olarak gösterdi. Bunların gerçekliği bulunmayan şeyler olduğunu söyledi. Adcılık, kavramın sözcükten ayrı bir gerçekliği olduğunu savunan kavramcılıkla karşıtlaşır.

abone ol

Abone olun güncellemeler posta kutunuza gelsin:

Google takip

  © Felsefeye giriş bu bir felsefe blogudur by düşündüren sözler 2007

Back to TOP