Filozoflardan Kısa Metinler - Bölüm 2Ahlak Ve Din.

C. BOUGLE

"Etik" adlı yapıtında VVundt: "Tüm ahlaksal buyruklar köken olarak dinsel buyrukların özelliğine sahiptir". Caird, "Dinin evrimi"ndc: "İlk dönemlerde, din ve ahlak zorunlu olarak bağlantılıydılar"....


Din ve Ahlaksal Etkinlik

M. PRADINES

Din, ahlaksal tanrılardan vazgeçebilir; bu olguyu yeteri kadar göstermiştir; ahlaksız tanrılara katlanamayan ve dini, ilkelerine ister istemez teolojik bir destek vermek için tinselleşmeye zorlayan ahlaktır....


"Doğal Ahlak"

AKÎNO'LU AZİZ THOMAS

insanlarda, sonsuz yasaya bir katılım olan doğal bir yasa vardır ve bu yasayla iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırdederler.... Tanrısal inayete ait olan tüm varhklann sonsuz yasanın kuralına ve ölçüsüne tabi olduklan için herkesin bir şekilde bu evrensel yasaya katıldıklan açıktır, şöyle ki: bu yasadan....


Ahlak ve Metafizik

- HAROLD HOFFDING

Kökeninde felsefik ahlakı doğuran ve onun her zaman yeni bir ilgi uyandırmasına neden olan şey, ahlakın son nedeninin doğada bulunmasının gerektiğine olan inançtır. İnsanın doğru ve iyi, güzel ve büyük bulduğu her şeyin ölçütünün nihai olarak kendisinde olması gerekir....


Ahlakın Entelektüel Temeli

-STANISLAS GILLET

Akim bir metafizik, bir bilim veya tutunan bir ahlak oluşturma gücüne inanma¬yan kuşkucular ve gizemciler bu konuda birleşmektedirler. Felsefe tarihinin her döneminde, kendilerine özgü nedenlerle onlan aklın yönetimine karşı bir blok oluşturdukları görülmektedir....


Kişiliğin Ortaya Çıkışı

- EMİLE DURKHEIM

[Farklılaşmamış toplumlarda], bireyin özel uğraşlarının kendi için göreceli olarak çok az değeri vardı; bunun nedeni kişiliğinin ve buna dayanan herşeyin ancak çok zayıf bir ahlaksal değeri olması. Kişisel fikirleri, kişisel inançlan, her tür kişisel özlemleri gözardı....


Mutlak Bireycilik

- MAX STIRNER

Kişisel tatmine sırtımı çevirdim çünkü başka bir şeye hizmet etmemin gerekli olduğunu ,zannediyorum, "özveri"ye, "vazgeçme"ye, "coşku"ya çağnldığımı hissediyorum. Pekala! Artık hiçbir fikre hizmet etmezsem, hiçbir üstün varlık....


"Kendinin Gerçekleştirilmesi"

- FRANCIS HERBERT BRADLEY

A)Gerçekleştirmem gereken varlık hangisidir? Bunu şu formülle açıklamıştık: "Durumum ve ödevleri". Bir insan ne olduğunu anlamak için, onu yalnız olarak ele almamak gerekir. Bir kitle içindeki bir bütünlüktür, bir ailenin içinde doğmuştur, belirli bir toplumun, belirli bir....


Erdem

- ARİSTO

Öncelikle, güç ve sağlık konusunda gördüğümüz gibi hata ve aşırılık sonucu yokolma bu şeylerin doğasında olduğunu gözönüne almalıyız. Eksersiz eksikliği gibi aşırı fiziksel egzersizler gücü yokederler; aynı şekilde çok fazla....


Yüreklilik

-JEAN JAURES

Özellikle, bize yüreklilikleri azalttığımız ve güçsüzleştirdiğimiz suçlaması yapılmasın.İnsanlık,eğer yürekliliğini kanıtlamak için sınırsızca öldürmeye mahkum olmuşsa lanetlenmiştir. Bugün yüreklilik, diğerleri üzerine....

1 Yorum

Adsız
9 Nisan 2012 19:07  

bu ne ya hiç bişey yoq

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP