Filozoflardan Kısa Metinler - Bölüm 1

Sorumluluk ve Benin Bütünlüğü

— CHARLES DUNAN


Olaylar bölgesinde kendimize veya başkalanna atfettiğimiz az veya çok aldatıcı görünümlerden değil gerçek istencimizden sorumluyuz... Ancak, bir şekilde kendi kendisiyle tartışabilmiş olma ve en azından belirli bir derecede bilinçli ve istenmiş bir eseri, kendini ortaya koyarak yapabilmiş olma koşuluyla sorumlu olunur. Bizi haklı veya suçlu yapan şey....


İnsanin Sorumluluğu


— JEAN PAUL SARTRE

Eğer gerçekten varoluş, özü önceliyorsa, insan, olduğu şeyden sorumludur. Bu şekilde, varoluşçuluğun ilk girişimi, her insanı olduğu şeyin sahibi olma haline getirmektir ve varoluşunun tüm sorumluluğunu kendine dayandırtmaktır. Ve,insan kendinden sorumludur dediğimiz zaman, insanın yalnızca kendinden değil, tüm insanlardan sorumlu olduğunu söylemek istiyoruz....


Yaptırımın Tanımı

— EMİLE DURKHEIM

Bir kurala uyulmadığı zaman genel olarak eylemci için üzücü sonuçlar oluşur. Bu üzücü sonuçlar içinde iki cinsi ayırdedebiliriz:

1) Bir kısmı karşı çıkma eyleminin otomatik bir sonucudur. Kuşkulu temaslardan kaçınmamı emreden sağlık kuralına karşı çıkarsam, bu eylemin sonuçlan otomatik olarak (hastalık gibi) oluşur. ...


Yaptırımların Sınıflandırılması


—- PAUL FAUCONNET


Çeşili sorumluluk türlerine karşılık olan çeşitli yaptmm türleri vardır.

1) Genel olarak yasal yaptrımlar ve ahlaksal yaptırımlar birbirinden ayırdedilir. Bunların özelliklerinin analizi Durkheim'in şu tanımlan yapmasını sağlamıştır: yasal yaptırımlar "ancak belirli bir organ aracılığıyla uygulanırlar, organize olmuşlardır"; ahlaksal yaptırımlar "herkes tarafından ayınmsız olarak yaygın bir biçimde dağılmışlardır", bunlar kamuoyunun yaptırımlarıdır. Yaygın yaptırımlara, ahlaksal öznenin içsel olarak kendi davranışı için dile getirdiği yaptırımlan (içsel veya öznel) bağlıyoruz...Günah Ödeme Olarak Yaptırım

— LEİBNIZ

Amaç olarak hiçbir şekilde kötülüğün düzeltimi, örneği, onarımı olmayan bir adalet türü vardır. Bu adalet yalnızca, kötü bir eylemin günahını ödeme için belirli bir tatmini isteyen tutarlılığa dayanmaktadır. Sosinyen'ler Hobbes ve diğer başkaları, öz olarak intikamcı olan ve Tann'nın kendine sakladığı, diğerlerini yönetme hakkına sahip kişilere iletilmesine izin vermediği ve tutkuyla...Yaptırım Fikrinin Eleştirisi

— JEAN-MARIE GUYAU

saygınlığın klasik kuramında, öncelikle sadece istencin özdeğerini ifade eden "kusur işledim" şu anlamı almaktadır: "Bir cezayı hakettim" ve böylece içerinin dışarıyla olan ilişkisini ifade etmektedir. Ahlaksaldan duyarlılığa ve varlığımızın derin kısımlarından yüzeysel kısımlarına bu ani geçiş bize doğrulanamaz görünmektedir...


Aristo'ya Göre Adalet

— ARİSTO

Özel anlamında adalet ve ona bağlı olan adaletli kişi ile ilgili olarak, yüksek görevlerin, zenginliklerin veya politik topluluğun üyeleri arasında paylaşılan tüm mallann dağıtımına uygulanan birinci tür adalet ile düzeltici adalet olan bir ikinci tür adalet vardır....


Proudhon'a Göre Adalet

—PIERRE JOSEPH PROUDHON

1)İnsan sahip olduğu akıl sayesinde, saygınlığını kendi kişiliğinde olduğu gibi benzerinin kişiliğinde hissetme ve hem birey ve hem de tür olarak kendini gösterme yetisine sahiptir.

2)Adalet, bu yetinin ürünüdür: bu, savunulmasının bizi tehlikeye sürüklemesine rağmen insanlık onurunun, içinde uzlaşmış olarak bulunduğu herhangi bir insanda ve herhangi bir durumda kendiliğinden hissedilen ve karşılıklı güvence altına alınan saygısıdır....


Bergson'a Göre Adalet

- H.BERGSON

Ahlaksal tüm kavramlar birbirinin içine girerler ama hiçbiri adalet kavramı kadar eğitici değildir, çünkü öncelikle diğerlerinin büyük bir bölümünü kapsar, daha sonra çok büyük zenginliğine rağmen en yalın formüllerle açıklanabilir ve nihayet ve özellikle zorunluluğun iki biçiminin adalet kavramı içinde birbirinin içine geçtiği görülür....


"Bilgenin İyilikseverliği" Olarak Adalet

- LEIBNIZ

Hukuk, belirli bir ahlaksal güçtür ve ödev, ahlaksal bir baskıdır. Ahlaklar'dan anladığım, dürüst insanda doğa yasalarına denk olan yasalardır: çünkü Romalı hukukçunun çok güzel bir biçimde söylediği gibi iyi geleneklere aykırı olan şeyi yapmaya gücümüz olacağına inanmamalıyız...

3 Yorumlar

Adsız
27 Ocak 2009 14:05  

site çok güzel yazılar da kapsamlı 1 konuyu birkaç yerden anlatmısınız...:)

Adsız
15 Ağustos 2011 20:59  

süper bi site!!!!!!!

30 Ağustos 2011 20:20  

tebrıkler sıkılmadan surukleyıcı sekılde okumaktayım gun yetmıyor ve ben kızıyorum. Bu kalıtenın devamlılıgını temennı ederım. Basarılar.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP